top of page

Attālinātais darbs - skaidrojam izmaiņas Darba aizsardzības likumā

No 2020.gada 1. jūlija stājušies spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā. Daļa no grozījumiem ir saistībā ar tik aktuālo tēmu – attālināto darbu.


Ko tad nosaka grozījumi attiecībā uz attālināto darbu?


Pirmkārt, tie nosprauž attālinātā darba jēdziena robežas likuma ietvaros. Piemēram, darbs par attālinātu tiek uzskatīts, ja puses ir vienojušās par pastāvīgu vai regulāru darba veikšanu ārpus uzņēmuma darba vietām. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja darbinieks izņēmuma kārtā dažas dienas strādā no mājām, uz to neattiecas attālināta darba jēdziens. Līdzīgi ir ar darbu, kam raksturīga regulāra pārvienošanās – arī šāds darbs netiks uzskatīts par attālinātu.


Otra būtiskā lieta ir tas, kā darba devējam ir jānovērtē darba vides riski attālinatā darba veikšanā. Līdz šim viena no neskaidrībām bija, vai jānovērtē ikviena attālinatā darba vieta (t.sk. telpa, darba vietas iekārtojums) atsevišķi, un cik lielā mērā darbiniekam ir pienākums sniegt informāciju par savu privāto telpu un tās apstākļiem, ņemot vērā privātās dzīves un mājokļa neaizskaramību.


Lai būtu pārskatāmāk uzzināt par izmaiņām saistībā ar attālināto darbu, esmu sagatavojusi visuālos materiālus:


Ja vēlies palīdzīgu roku attālinātā darba vides riska novērtēšanā vai esi domājis par praktiskām mācībām darbiniekiem par ergonomiku un veselīgiem paradumiem, strādājot attālināti, dod ziņu! Vesels Birojs Tev ar to labprāt palīdzēs.


Laima

Comments


bottom of page