top of page
Darba aizsardzības sistēmas izveide uzņēmumā

Vienalga, vai Tavā uzņēmumā jau ir izveidota darba aizsardzības sistēma vai arī vēl nav bijusi iespēja to izveidot, kompetents speciālists darba aizsardzībā - Laima Buša veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu gan sistēmas atbilstību likumdošanas prasībām, gan palīdzētu veidot veselīgāku darba vidi.

Personalizēts darba aizsardzības audits - kas jau strādā un kas ir nepieciešams?

Yellow Flowers and Laptop

Darba vietu apsekošana un indikatīvo mērījumu veikšana

Darba vides risku novērtējums un plāna izstrāde

Pirms tālākiem darbiem, veiksim darba aizsardzības auditu, lai identificētu trūkumus un nepieciešamos darbus.
Ņemsim vērā Tavas vēlmes un pieejamo budžetu, saliekot izdevīgu un tieši Tev piemērotu risinājumu.

Sāksim ar darba vietu apsekošanu un apgaismojuma un mikroklimata indikatīvo mērījumu veikšanu. Pēc nepieciešamības izstrādāsim individualizētas darbinieku aptaujas, lai noskaidrotu, kā kolēģi jūtas darba vidē.

Darba vides risku novērtēšanas mērķis ir noskaidrot, kas un cik lielā mērā var negatīvi ietekmēt darbinieku veselību un labklājību darba vietā. Pēc risku identifikācijas, tiek sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns, norādot, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai veiktu uzlabojumus.

Taking blood pressue

Obligāto veselības pārbaužu koordinēšana

Instrukciju, rīkojumu u.c. dokumentācijas izstrāde

Young Women Brainstorming

Mācības darba aizsardzībā

Palīdzēsim izvērtēt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju obligāto veselības pārbaužu veikšanai. Varam palīdzēt veikt veselības pārbaužu koordinēšanu turpat darba vietā, lai ietaupītu darbinieku laiku un nodrošinātu, ka pārbaudes tiek izietas kvalitatīvi.

Darba aizsardzības likumdošana nosaka dokumentu paketi, kas nepieciešama ikvienam uzņēmumam, taču tā atšķiras attiecībā no uzņēmuma darbības veida. 
Sagatavosim visu trūkstošo dokumentāciju un ieviesīsim nepieciešamos žurnālus.

Darba aizsardzības likumdošana nosaka obligātas darbinieku ievadapmācības un apmācības katru gadu. Būtiski nodrošināt, ka mācības ir efektīvas, pielāgotas, praktiskas un darbiniekiem saistošas. Vairāk par mūsu mācību piedāvājumu lasiet sadaļā Mācības.

Cik maksā darba aizsardzības pakalpojumi?

Ir sarežģīti nodefinēt, kāda ir maksa par pakalpojumiem, jo vēlamies tos piedāvāt maksimāli personiskus un individualizētus, kā arī godīgus. Taču, ņemot vērā saprotamu interesi par cenu, esam sagatavojuši četrus piemērus mūsu pakalpojumu klāstam.

1.piemērs

 • Uzņēmums: 34 darbinieki

 • Situācija: viens no uzņēmuma darbiniekiem apmācīts darba aizsardzībā un daļu no laika pilda DA speciālista pienākumus. Dokumentācija ir izstrādāta, taču nav veikti indikatīvie mērījumi. DA mācības ir formālas.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, apgaismojuma un mikroklimata indikatīvo mērījumu veikšana. Konsultācijas darbiniekiem par darba vietas iekārtojumu. 

 • Mācības: Stresa līmeņa novērtējuma aptauja + Mācības par stresa vadību un relaksācijas tehnikām (1,5h)

EUR 400

2.piemērs

 • Uzņēmums: 20 darbinieki

 • Situācija: Uzņēmums ir jauns un darba aizsardzības sistēma tajā tiek ieviesta pirmo reizi.

 • Pakalpojumi: Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības plānošana, darba vietu apsekošana un indikatīvo mērījumu veikšana. Darbinieku aptauja, darba vides risku novērtēšana un pasākumu plāna izstrāde. DA instrukciju un rīkojumu sagatavošana. Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana u.c. darbi, lai sakārtotu darba aizsardzību atbilstoši likumdošanas prasībām.

 • Mācības: Darba aizsardzības ABC (1h)

EUR 480

3.piemērs

 • Uzņēmums: 6 darbinieki

 • Uzņēmumā ir novecojusi darba aizsardzības sistēma.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, risku novērtēšana un pasākuma plāna izstrāde, nepieciešamās dokumentācijas atjaunošana.

 • Konsultācijas par DA jautājumiem un veselības pārbaužu organizēšanu.

 • Mācības: Darba aizsardzības ABC un kopīga darba vietu apsekošana - veicot indiatīvos apgaismojuma mērījumus un ergonomikas novērtēšanu (ap 2h).

EUR 350

4.piemērs

 • Uzņēmums: 110 darbinieki

 • Situācija: Darba aizsardzības sistēma ir novecojusi. Nepieciešams visu sakārtot no A līdz Z. 

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, indikatīvo mērījumu veikšana, aptaujas izveide, visu nepieciešamo dokumentu izstrāde, konsultācijas par darba vides uzlabošanas iespējām un darbinieku labbūtības programmas izveidi.

 • Mācības: Pielāgota meistarklase darba aizsardzībā, kā rezultātā izveidots jauno darbinieku apmācības materiāls - video par drošu darbu birojā.

EUR 780

Calculator

Kas sastāda izmaksas?

 • Klātienes konsultācijas un darba aizsardzības dokumentācijas un pasākumu audits

 • Darba vietu apsekošana, indikatīvo mērījumu veikšana, ieteikumu sagatavošana.

 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana un noformēšana (darba aizsardzības instrukcijas, darba vides risku novērtējums, pasākumu plāns, rīkojumi, apmācību žurnālu iekārtošana u.c.).

 • Aptauju un apmācību programmu izveide un realizēšana.

 • Darba aizsardzības konsultācijas sniedz un dokumentācijas izstrādi veic kompetents speciālists darba aizsardzībā ar tam likumdošanā atbilstošu augstāko izglītību un profesionālās darbības apdrošināšanu (līgums tiek slēgts ar pašnodarbinātu personu).

 • Mācību veikšanai atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām tiek piesaistīti speciālisti - psihologs, fizioterapeits, video satura veidotājs (video mācību izveidei) u.c.

bottom of page