top of page
Darba aizsardzības sistēmas izveide uzņēmumā

Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi – konsultācijas par darba drošības jautājumiem, darba vides un ergonomikas novērtējums un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Pakalpojumus nodrošina kompetentais speciālists darba aizsardzībā Laima Buša.

handillus_8.jpg

Konsultācijas un esošo 

procesu pārskatīšana

Personalizēts darba aizsardzības "audits" - kas jau strādā un kas ir nepieciešams? Ņemot vērā esošo situāciju un uzņēmuma vajadzības, tik sagatavots piedāvājums un iespējamie risinājumi

Screenshot 2020-10-14 at 19.34.07.png

Indikatīvo darba vides mērījumu veikšana

Apgaismojumam, telpas mikroklimatam un iekārtojumam ir ļoti liela nozīme uz darba produktivitāti un veselību. Saņem mērījumu rezultātus un rekomendācijas uzlabojumiem

Screenshot 2020-10-14 at 19.31.16.png

Darbinieku aptauju izstrāde un datu analīze

Darbinieku iesaiste ir viens no būtiskiem veiksmīgas darba vides veidošanas stūrakmeņiem. Tiek izstrādātas aptaujas, lai uzzinātu vērtīgu viedokli, ieteikumus un novērtētu darbinieku apmierinātību

Screenshot 2020-10-14 at 19.31.59.png

Darba vides riska novērtēšana

Darba vides risku novērtēšanas mērķis ir noskaidrot, kādi vides faktori un cik lielā mērā var ietekmēt darbinieku veselību un labklājību darba vietā. Pēc risku identifikācijas tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns

Screenshot 2020-10-14 at 19.32.14.png

Instrukciju, rīkojumu u.c. dokumentācijas izstrāde

Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas, ieviesti žurnāli, rīkojumi, obligāto veselības pārbaužu formas un cita nepieciešamā dokumentācija

Screenshot 2020-10-14 at 19.28.03.png

Mācības un informatīvie materiāli

Vismaz reizi gadā darba aizsardzības mācības nosaka likumdošana  - būtiski, lai tās būtu praktiskas un noderīgas. Vairāk par mācību piedāvājumu lasi sadaļā Mācības

622_R0lVIEpFTiAzNjgtMTg.jpg

 Cik maksā darba aizsardzības pakalpojumi? 

 Nav iespējams pateikt vienu cenu, jo gan uzņēmumi, gan pakalpojumu klāsts,
kas katram no tiem nepieciešams , ir atšķirīgs.

 Attālinātais darbs un darba aizsardzība 

Sakarā ar attālinātā darba izplatību un ņemot vērā 2020.gadā spēkā stājušās izmaiņas Darba aizsardzības likumā, piedāvāju veikt darba vides novērtēšanu attālinātajiem darbiniekiem.

Izvērtējumu veicu izmantojot:

  • darbinieku aptauju vai "ček-listu"

  • iesūtītas darba vietas fotogrāfijas vai video.

Kā arī piedāvājam mācības par veselīgu un efektīvu darbu no mājām. Vairāk par mācību piedāvājumu lasiet sadaļā Mācības.

Darba_aizsardzība_Vesels_Birojs.png
bottom of page