Darba aizsardzības sistēmas izveide uzņēmumā

Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi – konsultācijas par darba drošības jautājumiem, darba vides un ergonomikas novērtējums un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Pakalpojumus nodrošina kompetentais speciālists darba aizsardzībā Laima Buša.

handillus_8.jpg

Konsultācijas un esošo 

procesu pārskatīšana

Personalizēts darba aizsardzības "audits" - kas jau strādā un kas ir nepieciešams? Ņemot vērā esošo situāciju un uzņēmuma vajadzības, tik sagatavots piedāvājums un iespējamie risinājumi

Screenshot 2020-10-14 at 19.34.07.png

Indikatīvo darba vides mērījumu veikšana

Apgaismojumam, telpas mikroklimatam un iekārtojumam ir ļoti liela nozīme uz darba produktivitāti un veselību. Saņem mērījumu rezultātus un rekomendācijas uzlabojumiem

Screenshot 2020-10-14 at 19.31.16.png

Darbinieku aptauju izstrāde un datu analīze

Darbinieku iesaiste ir viens no būtiskiem veiksmīgas darba vides veidošanas stūrakmeņiem. Tiek izstrādātas aptaujas, lai uzzinātu vērtīgu viedokli, ieteikumus un novērtētu darbinieku apmierinātību

Screenshot 2020-10-14 at 19.31.59.png

Darba vides riska novērtēšana

Darba vides risku novērtēšanas mērķis ir noskaidrot, kādi vides faktori un cik lielā mērā var ietekmēt darbinieku veselību un labklājību darba vietā. Pēc risku identifikācijas tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns

Screenshot 2020-10-14 at 19.32.14.png

Instrukciju, rīkojumu u.c. dokumentācijas izstrāde

Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas, ieviesti žurnāli, rīkojumi, obligāto veselības pārbaužu formas un cita nepieciešamā dokumentācija

Screenshot 2020-10-14 at 19.28.03.png

Mācības un informatīvie materiāli

Vismaz reizi gadā darba aizsardzības mācības nosaka likumdošana  - būtiski, lai tās būtu praktiskas un noderīgas. Vairāk par mācību piedāvājumu lasi sadaļā Mācības

622_R0lVIEpFTiAzNjgtMTg.jpg

 Cik maksā darba aizsardzības pakalpojumi? 

 Nav iespējams pateikt vienu cenu, jo gan uzņēmumi, gan pakalpojumu klāsts, kas katram no tiem nepieciešams , ir atšķirīgs. Taču, ņemot vērā saprotamu interesi par cenu, esmu sagatavojusi četrus piemērus darba aizsardzības pakalpojumu klāstam. 

1.piemērs

 • Uzņēmums: 34 darbinieki

 • Situācija: viens no uzņēmuma darbiniekiem apmācīts darba aizsardzībā un daļu no laika pilda DA speciālista pienākumus. Taču DA procesi ir vairāk formāli.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, apgaismojuma un mikroklimata indikatīvo mērījumu veikšana (t.sk. darbinieku konsultēšana).

 • Mācības: Veselīga darba vieta un atpūtas pauzes: interaktīva lekcija un iespēja saņemt papildus individuālu konsutāciju par savu darba vietu un iespējamiem tās uzlabojumiem (1,5h).

 • Noderīgi materiāli labo ieradumu ieviešanai ikdienā.

EUR 450

2.piemērs

 • Uzņēmums: 20 darbinieki

 • Situācija: Uzņēmums ir jauns un darba aizsardzības sistēma vēl nav iesviesta.

 • Pakalpojumi: Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības plānošana, darba vietu apsekošana. Darbinieku aptauja, darba vides risku novērtēšana un pasākumu plāna izstrāde. DA instrukciju un rīkojumu sagatavošana. Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana u.c. darbi, lai sakārtotu darba aizsardzību atbilstoši likumdošanas prasībām.

 • Mācības: Darba aizsardzības ABC (1h)  attālināti

EUR 480

3.piemērs

 • Uzņēmums: 6 darbinieki

 • Uzņēmumā ir novecojusi darba aizsardzības sistēma.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, darba vides risku novērtēšana un pasākuma plāna izstrāde, instrukciju pārskatīšana, nepieciešamās papildus dokumentācijas atjaunošana (rīkojumi, saraksti).

 • Konsultācijas par  neskaidrajiem darba aizsardzības jautājumiem un attālinātā darba novērtēšanu

EUR 340

4.piemērs

 • Uzņēmums: 110 darbinieki

 • Situācija: Darba aizsardzības sistēma ir novecojusi.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, indikatīvo mērījumu veikšana, aptaujas izveide, nepieciešamo dokumentu (t.sk. rīkojumu, riska novērtējuma, pasākumu plāna) izstrāde, konsultācijas par darba vides uzlabošanu.

 • Mācības: Online lekcija "Ergonomisks un veselīgs attālinātais darbs no mājām" ar fizioterapeites piedalīšanos (1,5h).

EUR 780

 Attālinātais darbs un darba aizsardzība 

Sakarā ar attālinātā darba izplatību un ņemot vērā 2020.gadā spēkā stājušās izmaiņas Darba aizsardzības likumā, piedāvāju veikt darba vides novērtēšanu attālinātajiem darbiniekiem.

Izvērtējumu veicu izmantojot:

 • darbinieku aptauju vai "ček-listu"

 • iesūtītas darba vietas fotogrāfijas vai video.

Kā arī piedāvājam mācības par veselīgu un efektīvu darbu no mājām. Vairāk par mācību piedāvājumu lasiet sadaļā Mācības.