Darba aizsardzības sistēmas izveide uzņēmumā

Darba aizsardzības speciālista pakalpojumi – konsultācijas par darba drošības jautājumiem, darba vides un ergonomikas novērtējums un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Pakalpojumus nodrošina kompetentais speciālists darba aizsardzībā Laima Buša.

Konsultācijas un esošo 

procesu pārskatīšana

Personalizēts darba aizsardzības "audits" - kas jau strādā un kas ir nepieciešams? Ņemot vērā esošo situāciju un uzņēmuma vajadzības, sagatavošu piedāvājumu un atradīsim labākos risinājumus.

Indikatīvo darba vides mērījumu veikšana

Apgaismojumam, telpas mikroklimatam un iekārtojumam ir ļoti liela nozīme uz darba produktivitāti un veselību. Veikšu nepieciešamos mērījumus un sniegšu rekomendācijas.

Darbinieku aptauju izstrāde un datu analīze

Darbinieku iesaiste ir viens no būtiskiem veiksmīgas darba vides veidošanas stūrakmeņiem. Izstrādāsim aptaujas, lai uzzinātu vērtīgu viedokli, ieteikumus un novērtētu darbinieku apmierinātību.

Darba vides riska novērtēšana

Darba vides risku novērtēšanas mērķis

ir noskaidrot, kas un cik lielā mērā

var ietekmēt darbinieku veselību un labklājību darba vietā.

Pēc risku identifikācijas izstrādāju darba aizsardzības pasākumu plānu.

Instrukciju, rīkojumu u.c. dokumentācijas izstrāde

Izstrādāsim darba aizsardzības instrukcijas, ieviesīsim žurnālus un nepieciešamos rīkojumus; obligāto veselības pārbaužu formas un citu nepieciešamo dokumentāciju.

Mācības un informatīvie materiāli

Vismaz reizi gadā darba aizsardzības mācības nosaka likumdošana  - būtiski, lai tās būtu praktiskas un noderīgas. Vairāk par mācību piedāvājumu lasiet sadaļā Mācības.

622_R0lVIEpFTiAzNjgtMTg.jpg

Cik maksā darba aizsardzības pakalpojumi?

Nav iespējams pateikt vienu cenu, jo gan uzņēmumi, gan pakalpojumu klāsts, kas katram no tiem nepieciešams , ir atšķirīgs. Taču, ņemot vērā saprotamu interesi par cenu, esmu sagatavojusi četrus piemērus darba aizsardzības pakalpojumu klāstam.

1.piemērs

 • Uzņēmums: 34 darbinieki

 • Situācija: viens no uzņēmuma darbiniekiem apmācīts darba aizsardzībā un daļu no laika pilda DA speciālista pienākumus. Dokumentācija ir izstrādāta formāli.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, apgaismojuma un mikroklimata indikatīvo mērījumu veikšana. Konsultācijas par iespējamajiem uzlabojumiem. 

 • Mācības: Veselīga darba vieta un atpūtas pauzes: interaktīva lekcija un iespēja saņemt individuālu konsutāciju par savu darba vietu un iespējamiem uzlabojumiem (1,5h).

EUR 450

2.piemērs

 • Uzņēmums: 20 darbinieki

 • Situācija: Uzņēmums ir jauns un darba aizsardzības sistēma vēl nav iesviesta.

 • Pakalpojumi: Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības plānošana, darba vietu apsekošana. Darbinieku aptauja, darba vides risku novērtēšana un pasākumu plāna izstrāde. DA instrukciju un rīkojumu sagatavošana. Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana u.c. darbi, lai sakārtotu darba aizsardzību atbilstoši likumdošanas prasībām.

 • Mācības: Darba aizsardzības ABC (1h) attālināti

EUR 480

3.piemērs

 • Uzņēmums: 6 darbinieki

 • Uzņēmumā ir novecojusi darba aizsardzības sistēma.

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, risku novērtēšana un pasākuma plāna izstrāde, instrukciju pārskatīšana, nepieciešamās papildus dokumentācijas atjaunošana.

 • Konsultācijas par DA jautājumiem un attālināta darba novērtēšanu.

 • Mācības: Darbinieka pārstāvja apmācība darba aizsardzības jautājumos (iespāja pašiem uzņēmumā veikt instruktāžas).

EUR 340

4.piemērs

 • Uzņēmums: 110 darbinieki

 • Situācija: Darba aizsardzības sistēma ir novecojusi. Nepieciešams visu sakārtot no A līdz Z. 

 • Pakalpojumi: Darba vietu apsekošana, indikatīvo mērījumu veikšana, aptaujas izveide, visu nepieciešamo dokumentu (t.sk. rīkojumu, riska novērtējuma, instrukciju) izstrāde, konsultācijas par darba vides uzlabošanu.

 • Mācības: Online lekcija "Ergonomisks un veselīgs attālinātais darbs no mājām" ar fizioterapeites piedalīšanos (1,5h).

EUR 780

Attālinātais darbs un darba aizsardzība

Sakarā ar attālinātā darba izplatību un ņemot vērā 2020.gadā spēkā stājušās izmaiņas Darba aizsardzības likumā, piedāvāju veikt darba vides novērtēšanu attālinātajiem darbiniekiem.

Izvērtējumu veicu izmantojot:

 • darbinieku aptauju vai "ček-listu"

 • iesūtītas darba vietas fotogrāfijas vai video.

Kā arī piedāvājam mācības par veselīgu un efektīvu darbu no mājām. Vairāk par mācību piedāvājumu lasiet sadaļā Mācības.

©2019 by VESELS BIROJS. Proudly created with Wix.com