Mācību pasākumi

Lekcijas un semināri gan par fiziskās veselības, gan stresa vadības un emocionālās labsajūtas jautājumiem. 

 

Pielāgojam apmācību formu un saturu Tava uzņēmuma specifikai un darbinieku vajadzībām (Zoom un Teams vidē), kā arī ikvienai lekcijai līdzi esam sagatavojuši kādu noderīgu materiālu, kuru darbinieki varēs izmantot arī pēc mācībām. 

Attālinātais darbs: kā mājās strādāt veselīgi?

Office Spot.jpg

Attālinātajām darbam ir daudz priekšrocību, taču arī specifika un riski. Bieži vien mājas birojs ir iekārtots neergonomiski, kustību skaits ir samazinājies — līdz ar to var rasties veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanās, zūd darba produktivitāte.

Tiešsaistes lekcijā noskaidrosim un praktiski izmēģināsim:

 • kā labāk iekārtot savu mājas biroju?

 • ergonomiskas darba vietas "check-lists"

 • redzes veselība un veselīga vide (ko pats varu darīt?)

 • ko dod atpūtas pauzes un ko tajās darīt?

 • ar kādām metodēm varam uzlabot savu darba un privātās dzīves balansu un ieviest veselīgas izmaiņas?

 • vingrošanas pauze un jaunā veselīgā ieraduma plāna veidošana

 

Papildus - ir iespēja novērtēt attālinātās darba vietas (pēc foto, video) un sniegt rekomendācijas. 

Mācību forma: Interaktīva lekcija (attālināti) - papildus informācija šeit
Mācību ilgums: 1,5 - 2 stundas

Lektori: Darba aizsardzības speciāliste Laima Buša un fizioterapeite Elīna Bergmane

 

 

Darba aizsardzības ABC biroja darbiniekam

Darba aizsardzības mācības Vesels Birojs

Daudzpusīgas apmācības par būtiskākajiem darba aizsardzības aspektiem biroja darbā:

 • ​Kādi riski pastāv biroja darbiniekam un kā tos novērst?

 • Kā iekārtot savu darba vietu ergonomiski?

 • Par atpūtas pauzēm un relaksācijas vingrinājumiem gan ķermenim, gan acīm

 • Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā (info tiek pielāgota)

 • Iespējama papildus tēma: stresa vadības ABC, relaksācijas un atslodzes vingrinājumi prātam

 • Iespējams mācību saturu papildināt ar ugunsdrošības ABC un praktisku ugunsdzēsības aparāta izmēģināšanu (klātienes mācībās)

Mācību programma pielāgojama kā jaunajiem, tā ilgstošiem darbiniekiem.

Mācību forma: Lekcija ar praktiskiem vingrinājumiem, var notikt attālināti vai klātienē

Mācību ilgums: no 1 līdz 2.5 stundām

Lektors: Vesels Birojs vadītāja, darba aizsardzības speciāliste Laima Buša

Stresa vadība un emocionālā higiēna

Stresa vadība un relaksācijas tehnikas Vesels Birojs

Viens no faktoriem, kas ietekmē mūsu fizisko veselību, ir tas,

cik lielu uzmanību veltām sava ķermeņa higiēnai - vai

pietiekami bieži mazgājam rokas, zobus un veltām laiku sava

organisma labsajūtai. Taču tikpat būtiski ir rūpēties arī par savu psihisko veselību un ikdienā atcerēties arī par emocionālo higiēnu.

 

Emocionālā higiēna sevī ietver ieradumus, kas ļauj labāk izprast mūsos esošos emocionālos procesus un izdarīt apzinātākas izvēles.

​Lekcijā runāsim par to:

 • Cik līdzsvarota ir mana dzīve? Kā to vairot?

 • Kā mazināt stresu savā dzīvē?

 • Kā iemācīties nošķirt lietas, kas ir mūsu varā no tām, kas nav mūsu varā?

 • Aplūkosim praktiskas metodes apzinātības trenēšanai

Mācību forma: Tiešsaistes lekcija ar praktiskiem darbiem

Mācību ilgums: no 1 .5 - 2 stundām. Ir iespēja izvēlēties 2 lekciju ciklu - lai labāk apgūtu prasmes, pārrunātu to, kas sanāk, kas nav skaidrs.

Lektors: geštaltterapeite, psiholoģijas doktorante un grāmatu autore Elīna Zelčāne

Darba vietas ergonomika un veselīgas atpūtas pauzes: kopā ar fizioterapeitu 

Darba eronomika un veselīga darba vietu iekārtošana Vesels Birojs

Par to, kā pareizi iekārtot savu darba vietu ergonomiski un kā pareizi veikt atslodzes vingrinājumus, kā "iekustināt" sevi ikdienā.

Runāsim un kopīgi izmēģināsim:

 • kādas darba pozas ir veselīgas?

 • ​kādēļ saskaramies ar diskomfortu, sāpēm dažādās ķermeņa daļās un kā no tā izvairīties?

 • kā ikdienā ieviest veselīgus paradumus, lai justos gan labāk, gan saglabātu darbaspējas ilgtermiņā?

 • kādi vinrojumi pauzei būs piemēroti un kā tos izpildīt pareizi?

Lekciju iespējams apvienot ar individuālu darba vietu apsekojumu klātienē, novērtējot darba vietu iekārtojumu atbilstoši katra kolēģa īpatnībām un atbildot uz individuālajiem jautājumiem. Kā arī veikt indikatīvus apgaismojuma un gaisa kvalitātes mērījumus un saņemt  rekomendācijas.

Šajā mācību programmā bez izkustēšanās neiztikt!

Lektors: Fizioterapeite Elīna Bergmane

Mācību forma: Interaktīva lekcija un kopīga izvingrošanās
Mācību ilgums: 1 stunda (ja nepieciešams - papildus individuālās konsultācijas)

 

Vairojot iejūtību pret sevi: kā sadzīvot ar izaicinājumiem

Mental Health Illustration.jpg

Mēs visi mēdzam laiku pa laikam piedzīvot lielākus vai

mazākus sarežģījumus. Taču vai šajos grūtajos brīžos mums ir

ienācis prātā izrādīt iejūtīgu attieksmi pret sevi?

 

Iejūtība pret sevi ir prasme, ko ikviens var attīstīt. Un tā būtiski

uzlabo mūsu dzīves kvalitāti, mazinot stresu, trauksmi,

nomāktību, paškritiku, vienlaikus attīstot iekšēju spēku pieņemt

dzīves neizbēgamās grūtības.

Šajā seminārā apgūsim praktiskas tehnikas, kā kļūt vērīgākiem

un iejūtīgākiem pret sevi ikdienā:

 • Ko nozīmē izrādīt iejūtību sev?

 • Kā to izmantot, lai mazinātu stresu?

 • Kā kļūt vērīgākam, piedzīvojot grūtības?

 • Kā vieglāk pieņemt sarežģītas emocijas?

​​

Mācību forma: Tiešsaistes lekcija ar praktiskiem uzdevumiem un noderīgu materiālu, kuru darbinieki saņems pēc lekcijas

Mācību ilgums: viena vai divas nodarbības, sākot no 1 .5 - 3 stundām

Lektors:  Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Iveta Damroze -Zommere

Praktiska darba aizsardzības darbnīca

Prakstiska darba aizsardzības darbnīca Vesels Birojs

Tas, ko izlasi, Tavā atmiņā paliek mazāk, nekā tas, ko pats piedzīvo. Taču vislabāk atmiņā paliek informācija, ko pasniedz kādam citam. Kādēļ gan neizmantot šādu iespēju?

Tādēļ aicinām pašus kolēģus kļūt par lektoriem un performanču autoriem. Izmantojot darba aizsardzības materiālus, personīgo pieredzi un internetā iegūstamo informāciju, dalībniekiem pašiem jāuzmeistaro noderīgi materiāli, ko prezentēt citiem kolēģiem.

Tās var būt gan kolāžas, gan plakāti vai etīdes. Iespējams, pat video klips! Šeit darba aizsardzība satiekas ar katra mācību dalībnieka radošumu.

Šīs ir mācības, kuras var izmantot kā lielisku grupas saliedēšanas rīku.


Mācību forma: Radošs darbs grupās ar darba aizsardzības speciālista atbalstu (iespējama video atskata sagatavošana)
Mācību ilgums: 2-3 stundas, atkarībā no dalībnieku skaita un izvēlētā pasākuma formāta

Darbnīcas vadītājs: Vesels Birojs vadītāja, darba aizsardzības speciāliste Laima Buša, pēc vajadzības tiek piesaistīts video satura veidotājs

 
 
 
 
 
 

Aptaujas

Piedāvājam izstrādāt pielāgotas aptaujas pirms mācībām - dati būs noderīgi gan darba devējam, gan mums - lai piedāvātu aktuālākās tēmas mācībās


 

Pielāgojamība

Ikviens kolektīvs un darba vieta ir unikāla, kādēļ gan mācību programmām būtu jābūt vienādām? Pielāgosim saturu un formu Tava kolektīva vajadzībām
 

Mācību materiāli

Lai darba aizsardzības dokumentāciju un dažādas rekomendācijas būtu vienkāršāk uztvert, piedāvājam izstrādāt vizuālus materiālus - plakātus vai infografikas un mācību video

 

E-mācības un izaicinājumi

Sadarbībā ar iesaistes un mikro mācību platformu Efectio piedāvājam izstrādāt e-mācību un aizraujošus veselības mēneša izaicinājumus
 

 

Lektori

Laima Buša Vesels Birojs

Laima Buša

Mg.soc.zin.,

sertificēts darba aizsardzības

speciālists ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Genos emocionālās inteliģences praktiķis.

Vesels Birojs projekta izveidotāja

un lektore

Elīna Bergmane fizioterapeite

Elīna Bergmane

Latvijas Fizioterapeitu

asociācijas valdes locekle. Ilggadēja

fizioterapeite ar papildspecializāciju

manuālajā terapijā (OMT);

Uzsākusi CCS sertifikāciju (kraniocervikālā sindroma ārstēšanā)

Elina Zelcane

Elīna Zelčāne

Geštaltterapeite, filozofijas maģistre,

psiholoģijas doktorante. Jau gandrīz 10 gadus darbojas savā

geštaltterapijas privātpraksē, vada

lekcijas un publicē rakstus par

psiholoģijai veltītām tēmām.

Divu grāmatu autore

Iveta Damroze Zommere psiholoģe

Ivete Damroze - Zommere

Mg. Psych.,

Sertificēta klīniskā un veselības

psiholoģe ar vairāk nekā 5 gadu

pieredzi. Apzinātas līdzjūtības pret sevi prakses entuziaste