top of page

Izmaiņas Darba likumā 2021

Grozījumi, kas izdarīti Darba likumā, nosaka, kādos gadījumos darba devējam ir jāsedz darbinieka izdevumu, kas radušies saistībā ar attālinātā darba veikšanu; būtiskas izmaiņas izdarītas attiecībā uz darba līguma uzteikumu darbiniekiem, kas atzīti par personu ar invaliditāti.

Kā arī par citām izmaiņām Darba likumā, kas stājušās spēkā 2021.gada 1.augustā, skati vizuālo materiālu zemāk.

Saite uz Darba likuma aktuālo redakciju šeit: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums

留言


bottom of page