top of page

Veselības un Labbūtības mēnesis uzņēmumā: ko ņemt vērā pirms organizēšanas

Viens no izplatītiem veidiem, kā aktualizēt veselības jautājumus darba vietā un kolēģus iedvesmot pozitīvām izmaiņām, ir iespēja piedāvāt darbiniekiem Veselības vai Labbūtības mēnesi.


Tā ietvaros tiek organizēti dažādi semināri, iedvesmas lekcijas, praktiskas nodarbības, soļošanas izaicinājumi un citas aktivitātes, lai iedzīvinātu veselīgas izvēles kā darbā, tā dzīvē kopumā. Bieži Veselības mēnesis tiek organizēts kopā ar ikgadējām darba aizsardzības mācībām, aktualizējot jautājumus par drošu un veselīgu darba vidi.


Kādas aktivitātes var ietvert Veselības vai Labbūtības mēnesī?


Iespējas ir ļoti plašas un viss atkarīgs no darba devēja mērķiem un iespējām. Un protams, arī darbinieku vēlmes iesaistīties, interesēm un laika resursiem.


Veselības mēneša aktivitātes

Šeit esam apkopojuši aktivitātes, kuras iespējams realizēt šāda tematiskā mēneša ietvaros:

 • semināri un iedvesmas lekcijas par jautājumiem sākot no fiziskās līdz mentālajai veselībai

 • praktiskas meistarklases ar darbinieku aktīvu līdzdarbošanos, piemēram, par emociju vadības vai ieradumu veidošana jautājumiem

 • kolektīva pastaiga dabā, komandas saliedēšanas aktivitātes

 • iespējams apvienot ar obligāto veselības pārbaužu organizēšanu

 • ergonomikas konsultācijas ar ieteikumiem darba vietas iekārtojumam

 • vingrošanas nodarbības vai joga birojā

 • meditācijas un relaksācijas metožu treniņi

 • ēdienu gatavošanas meistarklases, veselīgas uzkodas darbā un recepšu konkursi

 • soļošanas un citi izaicinājumi ar sacensību elementu

 • papildus materiāli: labo ieradumu bingo, veselības kalendārs vai plakāti, lai atgādinātu un aktualizētu


Kādas ir Veselības mēneša priekšrocības?

Veselības vai Labbūtības mēnesis parasti ir kā papildus bonuss un motivators ikdienā jau pastāvošām veselības un labbūtības atbalsta iniciatīvām, ar mērķi iedrošināt darbiniekus interesēties par dažādiem fizikās un mentālās veselības aspektiem - sākot no darba vides iekārtošanas līdz emociju vadības un laika plānošanas jautājumiem. Kā arī - iegūt informāciju par pastāvošām atbalsta iespējām.


Ko nevar gaidīt no Veselības mēneša?

Esam apkopojuši arī to, ko nevar sagaidīt no šāda mēneša rezultātiem, lai cik veiksmīgi tas nebūtu realizēts:

🚫 Ka tas atrisinās visas darba vides problēmas: piemēram, izdegšanu vai sakārtos darba kultūru. Šādi jautājumi prasa sistēmisku pieeju un darba organizācijas izmaiņas. Taču Veselības mēnesis var būt palīgs aktualizēt noteiktus jautājumus, sajusties sadzirdētākam un aprūpētākam; uzsākt diskusiju.

🚫 Straujas pārmaiņas, piemēram, darbinieki uzreiz slimos mazāk vai iesaistes aptaujas rezultāti strauji uzlabosies. Šī ir tikai viena skrūvīte lielā mehānismā un nevar būt vienreizējs pasākums.

🚫 To, ka visiem darbiniekiem visas tēmas būs interesantas un visi gribēs piedalīties. Tas, ko rekomendējam – noskaidrot, kas kolēģiem ir aktuāls, kas interesē, un piestrādāt pie komunikācijas, lai informācija par pasākumiem būtu laicīga un skaidra.

🚫 To, ka mēneša aktivitātes aizstās rūpes par darbinieku labbūtību ikdienā.


Bet šādam mēnesim ir lieliskas priekšrocības un tas var kļūt par lielisku iemeslu sanākt kopā un vairāk padomāt kā par savu veselību, tā arī kopējo komandas sajūtu.


Daži no iespējamiem mēneša ieguvumiem:

✅ Informācijas un iedvesmas deva tā dalībniekiem

✅ Iespēja aktualizēt būtiskas tēmas un veicināt diskusijas darba vidē

✅ Labs iemesls kolēģiem satikties, uzzināt vairāk vienam par otru, veidot kopīgu pieredzi

✅ Dot iespēju kolēģiem justies sadzirdētiem un aprūpētiem

✅ Iespēja veidot papildinošu pasākumu ciklu

Vērtīgs papildinājums ikgadējām drošības mācībām (apvienojot vienā mēnesī)


Ko mūsu klienta darbinieki ir teikuši? Daži citāti:

“Ar šāda veida aktivitātēm darbinieks var just, ka darba devējam katrs darbinieks ir svarīgs. Lai darbinieki būtu veseli - gan fiziski, gan mentāli un apmierināts darbinieks ir laimīgāks, varošāks un pozitīvāks piemērs citiem. Ar šādu aktivitāšu palīdzību tiek celts arī darba devēja tēls. Sirsnīgs paldies!”

“Spraigajos ikdienas darbos un tumšajās rudens dienās, tas bija tāds pozitīvs enerģijas lādiņš! Lai turpmāk pietiek spēka vēl iepriecināt kolēģus!”

“Esmu ļoti priecīga, ka strādāju vietā, kur tiek īstenotas šādas aktivitātes un tiek domāts par darbinieku labbūtību. Ceru, ka līdzīga veida pasākumi un lekcijas notiks ik pa laikam, jo bieži vien informācija ir visiem zināma, taču ikdienas steigā vienkārši aizmirstas. Malači!”


Kas jāņem vērā, veidojot Veselības mēnesi?


Visu pirms, būtu jāapdomā, kāds ir veselības mēneša mērķis un tā tematika. Vai tas ietvers gan fiziskās, gan mentālās veselības jautājumus, vai koncentrēties uz kādu šaurāku jautājumu, piemēram, izdegšanu un stresa vadību darbā.  


Kādus datus ņemt vērā, plānojot tēmas un aktivitātes? Šajā darbā palīdzēs darbinieku iesaistes vai labbūtības aptaujas rezultāti (ja šādi pētījumi nesen veikti), darbinieku pārstāvju iesaiste, darba aizsardzības pasākumu plānā ietvertie dati, HR uzkrātā informācija un ikdienas pieredze.


Vienmēr plānošanas procesā rekomendējam iesaistīt arī pašus darbiniekus: tas palīdzēs labāk izzināt aktualitātes un kalpos kā pirmais solis komunikācijai par gaidāmo pasākumu.


Izvēloties aktivitātes, būtiski ieplānot, lai tās būtu gan pietiekami atšķirīgas (uzrunātu dažādas intereses un auditorijas), gan papildinātu viena otru. Ja Veselības mēneša ietvaros ir dažādi pakalpojumu sniedzēji, vērts jau laicīgi painformēt arī par citiem gaidāmajiem pasākumiem, lai kopā saliktu iespējami labāko mēneša plānu.


Daži ieteikumi, lai Veselības mēnesis būtu izdevies:

 • Plānošanas darbos iesaistīt darbinieku pārstāvjus, uzklausīt darbinieku redzējumu.

 • Ņemt vērā uzņēmuma Darba aizsardzības un Labbūtības stratēģiju un izvirzītos mērķus (ja tādi ir nosprausti).

 • Pārliecināties, ka izvēlētais mēnesis vismaz lielākajai daļai darbinieku nesakrīt ar paaugstinātu darba noslodzi. Tajā pašā laikā saprotot: neviens laiks visiem nav ideāls.

 • Ārējiem lektoriem un aktivitāšu nodrošinātajiem apkopot un sniegt informāciju par darba specifiku, identificētajiem izaicinājumiem, darba kultūras aspektiem un citām lietām - lai pasākumi būtu maksimāli pielāgoti to dalībnieku vajadzībām.

 • Nodrošināt, ka pasākumu plāns nav pārāk intensīvs, lai neradītu darbiniekos papildus satraukumu, ka visu paspēt nav iespējams.

 • Padomāt gan par darbiniekiem, kas strādā uz vietas, gan tiem, kas darbojas vienīgi attālināti.

 • Sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem, domāt par veidiem, kā palīdzēt darbiniekiem jaunos ieradumus un veselīgās izvēles turpināt integrēt viņu ikdienā arī pēc Veselības mēneša noslēgšanās


Veselības veicināšana un labbūtība - mēnešu tēmas

Kādas ir alternatīvas Veselības mēnesim?

Ikviens var būt “veselības mēnesis” - nav obligāti nepieciešams viens mēnesis gadā, kad ietvertas visas aktivitātes. Alternatīvi darba devējs var piedāvāt tematiskus pasākumus katru mēnesi vai noteikt ceturkšņa prioritātes darbinieku veselības un labbūtības veicināšanas pasākumiem.

Par šo lasi bloga rakstu šeit.


Ja vēlies uzzināt vairāk vai Tev nepieciešama palīdzība darbinieku veselības veicināšanas un labbūtības pasākumu plānošanā un realizēšanā, dod ziņu!


Sazināmies:

📞 +371 26777167


Comments


bottom of page