top of page

Grozījumi Darba likumā no 1.augusta

Ar 2022.gada 1.augustu stājas spēkā grozījumi Darba likumā.


Tajos gan jaunums – aprūpētāja atvaļinājums, gan iespējas prasīt darba laika pielāgošanas iespējas darbiniekiem ar maziem bērniem un aprūpējamiem ģimenes locekļiem. Kā arī – izmaiņas pārbaudes laika termiņos, atvaļinājuma nosacījumos bērna tēvam un citos jautājumos.


1. Aprūpētāja atvaļinājums: iespēja saņemt 5 dienu atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas


2. Iespēja prasīt darba laika organizācijas pielāgojumu darbiniekiem ar maziem bērniem vai nepieciešamību aprūpēt ģimenes locekli


3. Atvaļinājums bērna tēvam: ilgāks piešķiršanas termiņš un izmaiņas ilgumā – no kalendāra uz darba dienām


4. Bērna kopšanas atvaļinājums: viena daļa nevarēs būt īsāka par vienu nedēļu


5. Izmaiņas pārbaudes laika termiņā: maksimālais termiņš (jā pārbaude ir noteikta) būs atkarīgs no vairākiem faktoriem


6. Noteiktas papildus ziņas, kas norādāmas Darba līgumā


Papildus minētajiem, grozījumi Likumā skar arī jautājumus par darba grafiku, informācijas sniegšanu saistībā ar komandējumiem, iepazīstināšanu ar darba koplīgumu, dīkstāves uzskaiti u.c. jautājumiem.

Skati pilnās izmaiņas Darba likumā Likumi.lv

Comments


bottom of page